ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 พบ 31 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฏหมายธุรกิจ = Busines Laws / นิธิพัฒน์ รัตนบุรี
ชื่อผู้แต่ง นิธิพัฒน์ รัตนบุรี
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 346.07 น641ก
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2561

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์การสนทนาวิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร = Conversation Analysis Communication Research Methodology / ไพโรจน์ วิไลนุช
ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ วิไลนุช
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 302.346 พ992ก
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ = Computer Programming / กลอยใจ ครุฑจ้อน
ชื่อผู้แต่ง กลอยใจ ครุฑจ้อน
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 011.5 ก188ก
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น =Introduction to Nanotechnology / วันทนา สังข์ชุม
ชื่อผู้แต่ง วันทนา สังข์ชุม
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 620.5 ว431น
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถิติธุรกิจ =Business Statisyics / จันทรา อุ้ยเอ้ง
ชื่อผู้แต่ง จันทรา อุ้ยเอ้ง
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 519.5 จ279ส
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Raspberry Pi PROJECTS : , อ.นพ มหิษานนท์
ชื่อผู้แต่ง อ.นพ มหิษานนท์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2561

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการธุรกิจขนาดย่อมสำหรับผู้ประกอบการ / กาญจนา สุระ
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา สุระ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 650 ก425ก
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การติดตั้งและใช้งาน: , อ.นพ มหิษานนท์
ชื่อผู้แต่ง อ.นพ มหิษานนท์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2561

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบระบบ : , โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ชื่อผู้แต่ง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2561

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = Systems analysis and design / พลอยกนก ขุนชำนาญ
ชื่อผู้แต่ง พลอยกนก ขุนชำนาญ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 004.21 พ451ก
วันที่สร้าง 17 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?