ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 พบ 43 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Building the agile business through digital transformation / Neil Perkin
ชื่อผู้แต่ง Perkin, Neil
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เลขหมู่ 658.4 P426B
วันที่สร้าง 22 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Live Big : the entrepreneur's guide to passion, practicality, and purpose / Ajit Nawalkha
ชื่อผู้แต่ง Nawalkha, Ajit
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เลขหมู่ 658.4 N316V
วันที่สร้าง 22 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The business models handbook : Templates, theory and case studies / Paul Hague
ชื่อผู้แต่ง Hague, Paul
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เลขหมู่ 658.4012 H141B
วันที่สร้าง 22 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Big data ดัดจริต = Everybody lies : big data, new data, and what the Internet can tell us about who we really are / Seth Stephens-Davidowitz ; ธนกร นำรับพร, แปล
ชื่อผู้แต่ง สตีเฟนส์-เดวิโดวิตซ์, เซท,
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เลขหมู่ 302.231 ส172บ
วันที่สร้าง 21 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คิดแบบมาร์ค ทำแบบเฟซบุ๊ก = Becoming Facebook : the 10 challenges that defined the company disrupting the world / Mike Hoefflinger ; วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, แปล
ชื่อผู้แต่ง ฮอฟฟลิงเกอร์, ไมค์
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เลขหมู่ 302.30285 ฮ142ค
วันที่สร้าง 21 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design thinking = Designing your life : how to build a well-lived, joyful life / เบอร์เนตต์ และเดฟ อีวานส์ ; เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล, แปล
ชื่อผู้แต่ง เบอร์เนตต์, บิล
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เลขหมู่ 650.14 บ282ค
วันที่สร้าง 21 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รู้อะไรไม่สู้ รู้ดาต้า = Data for the people : how to make our post-privacy economy work for you / Andreas Weigend ; ดาวิษ ชาญชัยวานิช, แปล
ชื่อผู้แต่ง ไวเกนด์, อังเดรียส
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เลขหมู่ 303.4833 ว965ด
วันที่สร้าง 21 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แตกต่าง แต่สำเร็จ = How to work with and lead people not like you / เดลลี แม็คโดนัลด์ ; ชัชวนันท์ สันธิเดช, แปล
ชื่อผู้แต่ง แม็คโดนัลด์, เดลลี่
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เลขหมู่ 658.3 ม862ต
วันที่สร้าง 21 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบัญชีต้นทุน 1= Cost Accounting 1 / ณฏฐาระวี พงศ์กระพันธุ์
ชื่อผู้แต่ง ณฏฐาระวี พงศ์กระพันธุ์
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เลขหมู่ 657.40 ณ121ก
วันที่สร้าง 14 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประเมินตามสภาพจริง = Authentic Assessment / เรวดี กระโหมวงศ์
ชื่อผู้แต่ง เรวดี กระโหมวงศ์
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เลขหมู่ 371.26 ร848ก
วันที่สร้าง 14 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?