ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562 พบ 16 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารจีนศึกษา : 2560 -
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Behind 4.0 : พลเมือง 4 ภาค / อินทิรา วิทยสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง อินทิรา วิทยสมบูรณ์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 370 อ745บ
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเมืองไทยร่วมสมัย / บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
ชื่อผู้แต่ง บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 320.9593 บ114ก
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พลเมืองกำลังไทย / สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อผู้แต่ง สถาบันพระปกเกล้า
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ รส ส181พ
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญ : ที่มา หลักการ และความสำคัญ / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ชื่อผู้แต่ง อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 342.02 อ366ร
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง องค์การพัฒนาเอกชนกับสิทธิทางด้านสิ่งแวดล้อมในระบบกฎหมายเยอรมัน / สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ
ชื่อผู้แต่ง สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 344.046 ส773อ
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ที่หัวมุมถนน / รวิศ หาญอุตสาหะ
ชื่อผู้แต่ง รวิศ หาญอุตสาหะ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 158.1 ร167ท
วันที่สร้าง 14 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศาสตร์ของพระราชา ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ อ 307.14 ค141ส
วันที่สร้าง 14 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถิติเชิงบรรยาย : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น / อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
ชื่อผู้แต่ง อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 519.53 อ623ส
วันที่สร้าง 14 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สารานุกรมเพลงไทย / ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ อ 784.719593 ณ217ส
วันที่สร้าง 14 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?