บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 พบ 4 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การท่องเที่ยวสะพายเป้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: คู่แข่งขันของประเทศไทยในมุมมองของชาวออสเตรเลีย = Backpacker Touring within Southeast Asia: Thailand's Competitors from the Australian Perspective : บทความ
ผู้แต่ง สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 06 ก.ย. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์: วรรณกรรมที่ผ่านมาและทิศทางการวิจัยและปฏิบัติสู่อนาคต = Strategic Human Resource Management: Prior Literature and Directions for Future Research and Practice : บทความ
ผู้แต่ง จตุรงค์ นภาธร
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 06 ก.ย. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ตัวบ่งชี้ล่วงหน้าของการถดถอยของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย = Leading Indicators in Thai Real Estate Business Recession : บทความ
ผู้แต่ง พิชานันท์ บุญพร้อมกุล
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 06 ก.ย. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง มุมมองผู้บริหารต่อการใช้เทคโนโลยีในการบริการตนเอง (Self-Service Technology หรือ SST) ในธุรกิจบริการของไทย = Executive Perspectives towards Self-service Technology (SST) in Thailand's Service Sectors : บทความ
ผู้แต่ง ญาดา วิสุทธิแสง
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 06 ก.ย. 2561

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?