สถิติลำดับการใช้งานภายในห้องสมุด
ลำดับที่       ถึง   
ระหว่างลำดับที่ 1 ถึง 10 จำนวน 215 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่ใช้งานภายในห้องสมุดลำดับที่
1 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 5 การอ่าน 22412 หน่วยที่ 1-5, หน่วยที่ 6-10, หน่วยที่ 11-15 = Thai 5 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 131
2 Overdrive guitar magazine : 2560- 131
3 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 1 22211 หน่วยที่ 1-8, หน่วยที่ 9-15 = Thai 1 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 102
4 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to Liguistics 102
5 หลักภาษาไทย/ 93
6 เอกสารการสอนชุดวิชา 10202 การอ่านภาษาไทย = Thai reading/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 93
7 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย / วรวรรธน์ ศรียาภัย 84
8 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร/ วิเศษ ชาญกระโดน. 75
9 HAMBURGER 75
10 ไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา 75
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?