สถิติลำดับการใช้งานภายในห้องสมุด
ลำดับที่       ถึง   
ระหว่างลำดับที่ 1 ถึง 10 จำนวน 27 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่ใช้งานภายในห้องสมุดลำดับที่
1 หลักภาษาไทย/ 161
2 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 5 การอ่าน 22412 หน่วยที่ 1-5, หน่วยที่ 6-10, หน่วยที่ 11-15 = Thai 5 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 152
3 Overdrive guitar magazine : 2560- 133
4 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย / วรวรรธน์ ศรียาภัย 114
5 มติชนสุดสัปดาห์ : 2560- 114
6 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 1 22211 หน่วยที่ 1-8, หน่วยที่ 9-15 = Thai 1 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 114
7 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to Liguistics 105
8 เอกสารการสอนชุดวิชา 10202 การอ่านภาษาไทย = Thai reading/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 96
9 Business Owner : 2558- 87
10 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 22411 หน่วยที่ 1-8, หน่วยที่9-15 = Teaching Thai / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 78
123
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?