สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561 จำนวน 57 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย 14
2 ขับให้แรงแต่งให้มัน 14
3 ศัพท์วลีกฎหมาย (อังกฤษ - ไทย) 14
4 Systems analysis and design. 14
5 รวมความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พ.ศ.2541-2545) 71
6 ผู้นำชุมชนมุสลิมในจังหวัดปัตตานีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 14
7 ใครเอาเนยแข็งของฉันไป ฉบับวัยรุ่น 23
8 เอกสารการสอนชุดวิชา 12303 สังคมไทย หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 42
9 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 8 (คติชนวิทยาสำหรับครู) 22415 หน่วยที่1-7, หน่วยที่ 8-15 = Thai 8 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 14
10 Principles of economics / Robert H. Frank and Ben S. Bernanke 14
123456
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?