สื่อโสตใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
สื่อโสตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 พบ 13 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง Illustratator CC, ,วสันต์ พึ่งพูลผล [COMPACT DISC]
ผู้แต่ง วสันต์ พึ่งพูลผล
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ ACD4244
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง Photoshop CC คู่มือฉบับสมบูรณ์, ,เกียรติพงษ์ บุญจิตร [COMPACT DISC]
ผู้แต่ง เกียรติพงษ์ บุญจิตร
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ ACD4251
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ครอบคลุมถึงเวอร์ชั่น 6.0 ฉบับสมบูรณ์, [COMPACT DISC]
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ ACD4254
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง ประวัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ,สมดี จินดาพิษฐาน [COMPACT DISC]
ผู้แต่ง สมดี จินดาพิษฐาน
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ ACD4257
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชัน ด้วยFlash CS6+CC ฉบับสมบูรณ์, [COMPACT DISC]
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ ACD4248
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง how to POSE2 ท่าโพสระดับโปร X เคล็ดลับถ่ายแบบให้สวยเด่น, ,Wingman Chen [COMPACT DISC]
ผู้แต่ง Wingman Chen
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ ACD4243
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Quantitative Analysis เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทและชุดแบบฝึกหัดเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง , รัชรินทร์ กุลชาติ , [COMPACT DISC]
ผู้แต่ง รัชรินทร์ กุลชาติ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ ACD4227
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ2015 , ,สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด [COMPACT DISC]
ผู้แต่ง สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ ACD4240
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ฉบับวิชาการ, [COMPACT DISC]
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ ACD4230
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง สนุกกับเพลงแล้วเก่งภาษาไทย ชุด 1 เพลินเพลงกับสระ ชุด 2 สาระหลักภาษา, ,ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร [COMPACT DISC]
ผู้แต่ง ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ ACD4231
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?