ข้อมูลบรรณานุกรม  #45364    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า : 2558-
หัวเรื่องมหาวิทยาลัย--ผลงานวิชาการ
พิมพลักษณ์ พระนครศรีอยุธยา: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2558-
HUCL มี :

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ย.57 - ส.ค. 58)
ปี่ 3 ฉบับที่ 1 (ก.ย. 58 - ส.ค. 59)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30001700141163 4 - 1 1วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700136031 3 - 1 1วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700136668 3 - 1 ฉ.1วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700133822 2 - 1 1วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
 
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 15
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 จีน โอกาสและยุทธศาสตร์การสร้างตะวันออกใหม่ : บทความ
2 ท้าทศวรรษของสันกำแพงจากมุมมองของท้องถิ่น : บทความ
3 บทบาทของผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต. พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก : บทความ
4 บทบาทของผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก : บทความ
5 ปัญหา อุปสรรค และกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม : บทความ
6 ปัญหา อุปสรรค์และกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม : บทความ
7 ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยสหรัฐอเมริกากับปรัชญาและ หัวใจ ของการผลิตทหารอาชีพ : บทความ
8 ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยสหรัฐอเมริกากับปรัชญาและ หัวใจของการผลิตทหารอาชีพ : บทความ
9 รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : บทความ
10 รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : บทความ
12
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?