ข้อมูลบรรณานุกรม  #22687    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่องปาริชาต : วารสาร
Local Call #ป3
พิมพลักษณ์ สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
HUCL มี :

งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการ
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (ต.ค.49-มี.ค.50)
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (เม.ย.-ก.ย.50) ,ฉบับที่ 2 (ต.ค.50 - มี.ค.51)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (ต.ค.51 - มี.ค.52)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (ต.ค.52 - มี.ค.53) ,ฉบับที่ 1 (เม.ย.- ก.ย.52)
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (เม.ย.53 - ก.ย.53)
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1(เม.ย.-ก.ย.)55
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ 2556)
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (เม.ย. - ก.ย. 57) , ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ)
ปีที่ 29 ฉบับที่ 1(เม.ย. - ก.ย. 59) , ฉบับที่ 2 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 60)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30001700143573 30 - 1 1วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700134580ป3 29 - 2 2วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700127576ป3 29 - 1 1วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700109988 27 / 3 3วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700113568 27 - 1 1วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700100706ป3 26 3วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700099452 25-1 1วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700100896ป3 23 1วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700101076ป3 22 1วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700100904ป3 22 2วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
12
 
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 11
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบ SCOR ของผักสดที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสมในจังหวัดเชียงใหม่ :บทความ
2 การพัฒนาคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ สุจริตของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร / สุทธิรัตน์ สุทธมุสิก ... [และคนอื่น ๆ] [บทความวารสาร]
3 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างแผนกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้ชาวนาทำนาแบบเปียกสลับแห้งโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชาวนา หมู่ที่ 1 บ้านหนองกรับ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก :บทความ
4 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังส่วนบุคคลด้านการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ความรุนแรง กับพฤติกรรมความรุนแรงในคู่สมรสไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี :บทความ
5 ความเปลี่ยนแปลงและการสร้างประชาธิปไตยที่ชุมชนบ้านใต้ :บทความ
6 ที่มาและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา :บทความ
7 ปืนเถื่อนกับการสร้างอำนาจของ นักเลง โจร ไอ้เสือ และผู้มีอิทธิพลในยุคบุกเบิกที่ทำกินของชุมชนแห่งหนึ่งแถบเทือกเขาบรรทัด :บทความ
8 วายังกูลิตนราธิวาส: องค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา :บทความ
9 สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานของประเทศในกลุ่มสมาคมอาเซียน :บทความ
10 แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับผู้เรียนในศตววษที่ 21 :บทความ
12
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?